Land
Sími: 520 5310

Fyrir kennara

Einfaldara, fljótlegra og betra!

Í Mentor getur þú gert flest það sem þú þarft að gera sem kennari en á einfaldan, fljótlegan og áhrifaríkan hátt. Hjá Mentor vinnur fjöldi kennara frá fimm löndum og því er óhætt að segja að við höfum víðtæka reynslu af skólastarfi. Í nýrri kynslóð af Mentor færð þú stuðning við að innleiða námsmat samkvæmt nýrri aðalnámskrá.

„Þetta snýst allt um námið"
Allar upplýsingar eru vistaðar og aðgengilegar fyrir kennarann. Hann hefur góða yfirsýn yfir bekkinn sinn, aðgang að áætlunum og efni frá öðrum kennurum sem gerir honum kleift að einbeita sér að kjarna skólastarfsins - náminu.

  • Aukin gæði og betri yfirsýn
  • Betri upplýsingamiðlun til heimilanna og þar af leiðandi meira samstarf með nemendum og foreldrum
  • Góð yfirsýn yfir umsjónarhópa
  • Samanburður á mati nemanda og kennara
  • Nemendur geta verið virkir þátttakendur í námsmati
  • Tímasparnaður